Hayvan Sevgisinin Geleceğimizin Mimarı Olan Çocuklarımıza Katkıları

Hayvan sevgisi ile büyümek çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Duygusal gelişimlerine faydası olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik bir öneme taşıyor.

http://www.yalovabahcesehir.com Bahçeşehir Koleji YALOVA
0226 811 5826
Hayvan Sevgisinin Geleceğimizin Mimarı Olan Çocuklarımıza Katkıları

› Hayvan Sevgisinin Geleceğimizin Mimarı Olan Çocuklarımıza Katkıları ›

Hayvan Sevgisinin Geleceğimizin Mimarı Olan Çocuklarımıza Katkıları

Hayvan sevgisi ile büyümek çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Duygusal gelişimlerine faydası olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik bir öneme taşıyor. Çocuklar ve hayvanlar arasında sağlıklı bir bağ kurulmasında ise biz ebeveynlere önemli roller düşüyor.

Hiçbir eğitimsel materyal bir çocuğun tüm gelişim alanlarını aynı anda geliştiremez. Bunu başarabilen ve çocuğu hemen hemen her alanda geliştiren tek şeyin hayvanlar olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Çocukların hayvanlar ile birlikte büyümesine imkân sağlayan ebeveynlerin çocukları duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından diğer çocuklara göre daha çok gelişmiş olduğu yapılan araştırmaların sonuçlarında görülmektedir.

Küçük yaşta hayvan sevgisiyle tanışmanın katkılarının sadece birkaçı; merhametli olmak, empati kurmak, karşısındakini anlamak, sorumluluk almak ve duyguları ifade edebilme yetisi kazanmak.

İçinde yaşadığımız dünyayı insanlar ve canlılar ile paylaşmaktayız. Dünyaya gözümüzü ilk açtığımızda hayatımızın en değerli varlığı annemiz ve onun sonsuz, sınırsız sevgisi ile tanışırız. Sevgi ağımız gitgide genişler ve bu ağın içerisine baba ve sıra ile diğer tüm aile bireyleri dâhil olur. Genişleyen sevgi ağımızın içerisine hayvanlar ve diğer canlılarda dâhil olmaya başlar. Evde beslenen hayvan da çocuklar için bağ kurduğu bir canlı haline gelir. Çocukların hayvanlarla kurdukları iletişim temelde sevgiye dayanıyor ve bu duygu onları olumlu yönde besliyor.

Çocukların çıkar gözetmeden hayvanlarla bağ kurması onlara şefkatli ve merhametli olmayı öğretiyor.
**Çocuğun bir kap mamayla bir hayvanı beslemesi merhamet ve şefkat duygusuyla tanışmasını sağlıyor.

Hayvan beslemenin çocuğa katkılarından bir diğeri ise; kendisine olan özgüveninin artmasıdır. Hayvanın bakımını üstlenerek, ihtiyaçlarını gidererek sorumluluk sahibi olma yolunda adımlarını atmış olur. Besleme, gezdirme vb. sorumlulukları üstlendiğinde iyi bir şey yaptığını hisseden çocuk başardığını görerek kendisine olan özgüvenini geliştiriyor.
**Öz güven duygusu eksik çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada, 9 ay boyunca okul ortamında hayvanlarla iç içe olan çocukların bu periyotun sonunda kendilerine olan güvenlerinin arttığı gözlemlenmiş.

Herkesin bildiği tanımı ile empati “ Kendisi karşısındaki kişinin yerine koyarak kişiyi anlayabilme çabasıdır.” Sosyal zeka gelişiminin temelini oluşturan empati, çocukların evcil hayvan beslemesi ile geliştirilebilen bir beceridir. Kendinden farklı olan ve derdini anlatamayan bir canlıyı anlamaya çalışan çocuğun benmerkezci anlayışı yerini zamanla empatiye bırakır. Gelecekte ise kendinden farklı inanç, görüş ve fikirdeki insanlara karşı daha anlayışlı olur. Bu çocuklar yardımsever davranışları daha fazla sergiler.

Yapılan araştırmalar, evcil hayvan besleyen kişilerin evcil hayvan beslemeyenlere oranla psikolojik durumlarının daha iyi olduğunu, fiziksel olarak daha sağlıklı ve fit olduklarını, olumsuz duygularla daha kolay baş ettiklerini, disiplinli ve dışa dönük olup, kendilerini daha az yalnız hissettiklerini göstermektedir.
**Kuopio Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, bir yaşına kadar köpekle büyüyen çocukların, yalnız büyüyen çocuklara göre bağışıklık sistemleri daha güçlü oluyor. 650 bin çocuk üzerinde yapılan bir başka araştırma sonucuna göre ise, bir yaşın altındaki köpeklerle yaşayan çocukların gelecekte astım hastası olma riski daha az.

Evcil hayvan beslemek, çocukların sosyal becerilerini de geliştirmektedir. Özellikle evde köpekle büyüyen çocukların, daha fazla sosyal yetkinliğe sahip davranışlar gösterdikleri ve yetişkinliklerinde de bunu korudukları görülmektedir. Ayrıca ailenin birlikte geçirdiği zamanın süresini de artırmakta ve dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişiminin, aile birliğinin güçlenmesini sağlamaktadır. Hayvanlar, kardeşlerin de birbirleriyle olan ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Çocuklara ortak bir ilgi alanı yaratmakta, işbirliği ve paylaşım davranışlarını sergilemesine zemin hazırlamaktadır. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, evcil hayvanın refahı ve bakımından ilk olarak kendilerinin sorumlu olduğunu unutmamak ve çocuklarına örnek bir rol model olarak hayvan sevgisini aşılamaya özen göstermektir. Özellikle hayvanların alınabilen ve satılabilen bir nesne olmadığını konusunda doğru rol model olmaları gerekmektedir.

Adem Güneş'in belirttiği gibi, yaşa göre çocuğun kişiliğine katkı sağlayan hayvanlar;
• 4-7 yaş; kuş, balık, ipek böceği
• 7-14 yaş; kedi, tavşan, su kaplumbağası
• 14 yaş ve üzeri; köpek, kuzu ve at olarak sıralanıyor.

Doküman
Bahçeşehir Koleji sınav tarihleri yemek menüsü en yüksek okul başarı ortalamaları ortalaması en iyi okul fiyatlar başarılar projeler uzman birey bilge doğa uğur gazete haber duyuru ve ilanlar. İş başvurusu. İnsan kayankları. İşe alım süreci. Türkçe, biyoloji, fizik, ingilizce öğretmenleri, öğretmen ihtiyacı olan okullar. powered by Bilişim Park