Dikkat ve Düşünme Becerileri

Öğrenme ve beyin gelişimi kişinin kendi kendine sorular sormasıyla ve bu sorulara cevap aramasıyla gerçekleşmektedir.

http://www.yalovabahcesehir.com Bahçeşehir Koleji YALOVA
0226 811 5826
Dikkat ve Düşünme Becerileri

› Dikkat ve Düşünme Becerileri ›

Dikkat ve Düşünme Becerileri

Öğrenme ve beyin gelişimi kişinin kendi kendine sorular sormasıyla ve bu sorulara cevap aramasıyla gerçekleşmektedir. Çocuklara bu tip sorular sorarak önce onların düşünmesini biz aktif hale getiririz. Bu tip sorulara maruz kalan çocuk da zaman içinde kendi kendine bu tip sorular sorma becerisini geliştirir. İşte bu nokta çocuğun kendi beynini geliştirmesinin başlangıç noktasıdır. Bahçeşehir Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü olarak “Dikkat ve Düşünme Becerileri” derslerimize geçtiğimiz hafta itibari ile başlamış bulunuyoruz. Dersimizin alt yapısını PASS teorisi oluşturmaktadır.

PASS TEORİSİ

Öğrenme alanındaki yeni bilişsel yaklaşımlar, bu yaklaşımlara dayanılarak geliştirilmiş Nöropsikolojik temelli bir teori (PASS) ve bu teoriye dayandırılarak geliştirilmiş olan müdahale programı bu çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenmede etkin rolü olan bilişsel işlemler tanıtılırken teorik bilgiler pratik uygulama örnekleri ile birleştirilmekte ve bilişsel işlem temelli bir program oluşturulmaktadır. Programın içeriğini oluşturan bu bilişsel işlemler şu şekilde tanımlanabilir:

Planning (Planlama): “Planlama” ya dayalı bilişsel işlemlerin bileşenleri ile sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi, bilişsel farkındalık ve üst biliş desteklenebilmekte ve akademik alanda performansa dönüştürülebilmektedir. Bu amaçla öğrencilerin akademik sembol kullanma performanslarını destekleyen etkinlikler ile akademik çalışmalar sırasında hız ve güç dengesinin kurulumu için yapılandırılmış etkinlik örnekleri sunulmaktadır.

Attention (Dikkat); Öğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlemi dikkat ve bileşenleri oluşturmaktadır. İfadesel dikkat, algısal dikkat ve dikkatteki devamlılık başta olmak üzere seçicilik, odaklaşma ve uyarım eşik değerleri üzerine yürütülen çalışmalar akademik performansa yansımaktadır.

Simultaneous Processing (Eşzamanlılık): Öğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlemdir. Bu bilişsel işlemin bileşenlerinin (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme) akademik alanda etkin kullanımı için faaliyet örnekleri sunulmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencinin görsel ve sözel içerikli uyaranları analitik ilişkilendirmelerle kullanabilmesi, simgesel açıklamaları imgesel tanımlamalara dönüştürebilmesi hedeflenmektedir.

Successive Processing (Ardıllık): Hafızanın etkin kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlemi temsil eder. Ardıl bilişsel işlemi temsil eden faaliyetlerle sözel içerikli uyaranların kısa süreli hafızada bir bütünlük içinde kullanılabilmesi hedeflenilmektedir.

 

Doküman
Bahçeşehir Koleji sınav tarihleri yemek menüsü en yüksek okul başarı ortalamaları ortalaması en iyi okul fiyatlar başarılar projeler uzman birey bilge doğa uğur gazete haber duyuru ve ilanlar. İş başvurusu. İnsan kayankları. İşe alım süreci. Türkçe, biyoloji, fizik, ingilizce öğretmenleri, öğretmen ihtiyacı olan okullar. powered by Bilişim Park