Bahcesehir Koleji k12.tr

STOYS STEM ROBOTIK

Bahcesehir College coding and robotic team

Science Fen, Technology Teknoloji , Engineering Mühendislik, Mathematics Matematik

http://www.yalovabahcesehir.com/Dizin281
öğretmen iş ilanları. öğretmen arayan okullar.
bahçeşehir stoys öğrenci takip giriş
Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji
STEM Nedir?
Science Fen, Technology Teknoloji , Engineering Mühendislik, Mathematics Matematik

STEM, ismini Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden alan ve kendine özgü kriterleri olan bir eğitim programıdır Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. STEM programı ABD’de 2012 yılından beri uygulanıyor.

STEM eğitim programı Yalova Bahçeşehir Koleji'nde uygulanarak ilk ve orta öğretime değer katıyor. STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırıyor. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitim programının öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.


STEM Okulu Olmak Neden Bu Kadar Önemli?

Okulumuzda uygulanan STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

Bahçeşehir Koleji Türkiye’de STEM eğitimine öncülük etmeyi ve bu eğitimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bahçeşehir Koleji’nin STEM eğitimine ağırlık vermesinin sebeplerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  • Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor.
  • STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor.
  • Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.

U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM İş Alanlarında 2010 - 2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri:

  • Matematikçiler % 16
  • Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22
  • Sistem Yazılımı Geliştiricileri % 32
  • Medikal Bilimciler % 36
  • Biyomedikal Mühendisler % 62
  • Tüm Meslekler % 14


STEM+A

Bahçeşehir Koleji STEM eğitiminin öncülüğünü yaparken üretime ve yaratıcılığa etkisi olan tasarım boyutunu da katıyor ve böylece bütünsel bir eğitim anlayışı sunuyor: STEM + A (Art). Sanat, tasarım ve yaratıcılık ekseninde öğrencilerin projelerini ürüne dönüştürme ortamı sunuluyor. Uyguladığımız STEM eğitiminin en önemli farkı, dil eğitiminin yanı sıra sanatı ve tasarımı da eğitim modelinin ayrılmaz bir parçası haline getirmesi. Bahçeşehir Koleji olarak, anadil, yabancı dil, sanat ve tasarım eğitimini bu bütünsel eğitimin ayrılmaz birer parçası olarak görüyoruz ve öğrencilerimizi bu vizyonla yetiştiriyoruz.

STEM eğitimi projeye dayalı, uygulamaya dönük, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı öneriyor. Böylece düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Bahçeşehir Okulları bu hedefi bir adım ileri taşıyarak Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilimlerinin yanına sanatı da ekliyor. STEM eğitiminin bütünsel yaklaşımını bir adım ileri taşıyor. Bu nedenle Bahçeşehir Koleji’nde bu yeni eğitim yaklaşımına STEM + A adı verildi. A harfi ‘art’ yani ‘sanat’ı temsil ediyor.


STEM+A Merkezi

Tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde oluşturulan STEM CENTER / STEM Merkezleri fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, inovasyonlaboratuarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. Disiplinlerarası çalışma ve üretim için STEM Center uygun eğitim ortamı sunuyor.


Sertifikalı Eğitmenler

STEM eğitiminin başarıya ulaşmasında en önemli etken fiziki ortam ve müfredat yanında öğretmenlerin başarısında yatıyor. Bu nedenle Bahçeşehir Okulları STEM eğitimi sertifikası olan eğitimcilerle çalışıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi STEM Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitime katılan öğretmenlerimiz STEM Eğitimcisi Sertifikası alarak Bahçeşehir Koleji'nde eğitim vermeye başlıyor.

STEM bilincinin yaygınlaştırılması ve daha iyi anlaşılması için velilerimize yönelik STEM eğitimleri de veriliyor.

Öneriler En çok görüntülenenler
Video Blog