Bahcesehir Koleji k12.tr

STOYS STEM ROBOTIK

Bahcesehir College coding and robotic team

Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir eğitim modelidir.

http://www.yalovabahcesehir.com/Dizin358
yalova bahçeşehir koleji
bahçeşehir stoys öğrenci takip giriş
Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji
Master 6 Kişisel Gelişim Modülü
Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir eğitim modelidir.

Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir eğitim modelidir. Eğitim Modeli yaşamın tüm alanlarına dair bireyin donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşur.

21. yy İş İlanlarında Hangi Özellikler Aranıyor?
*Esneklik ve Farklı Durumlara Uyum Sağlayabilme
*İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
*Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler
*Üretkenlik ve Güvenilirlik
*Liderlik ve Diğerlerine Karşı Sorumlu Olma

KİŞİSEL GELİŞİM MODÜLÜ

Bu modülde amaç öğrencinin kendini tanıması, güçlü olan ve geliştirmesi gereken yönlerini fark etmesi, etkili iletişim kurabilmesi, çatışma çözebilmesi, liderlik edebilmesi, etkili çalışma yöntemlerine hakim olması, zamanını etkin yönetebilmesi vb. pek çok alanda beceri ve bilgilerini arttırarak eğitim, iş ve özel hayatında etkili ve yaşamdan doyum alan bir birey olmasıdır.

Bunlar Olmadan Mezun Olunursa…
Hayal kırıklığı, Pazartesi sendromu, Kruger Sendromu, değersizlik hissi, kafe açma hayalleri, vb…
İnsanların işe alınma kriterlerinde eğitim bilgileri etkili olurken işten çıkarılma nedenleri genellikle iletişimde yaşadıkları sorunlardır

• Kişisel Gelişim Modülündeki dersler rehber öğretmen tarafından uygulanır.
• Ders içerikleri Genel Müdürlükten gönderilir.
• Bu modüldeki her bir derste öğrenciye bir kişisel gelişim seminerine katıldığı hissi verilmeli; özen gösterilmelidir.
• Kişisel Gelişim Modülü 9. sınıflarda dersler sınıf bazlı uygulanır. 10. sınıf öğrencilerine toplu olarak (konferans salonu vb.) uygulanır.
• Ders içeriklerinde uygulanan envanterler öğrencinin Master 6 Dosyasına konulur.

*** Her ay farklı bir konu ile öğrencilerimizi buluşturan, 21. yy becerileri ile donatılmalarını hedefleyen bir program.

 

master6

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA


Master 6 programı kapsamında “Kişisel Gelişim Seminerleri” derslerimize heyecanla başladık. 9. sınıflarımızda Ekim ayı konumuz “Verimli Ders Çalışma”.

Öğrenci yaşamının en önemli sorumluluklarından biri ders çalışma sorumluluğudur. Derslerde başaralı olabilmenin ilk kuralı ise düzenli ve planlı olmaktır. Öğrenme, kişisel özelliklere göre değişen bir süreçtir. Herkes öğrenir ancak öğrenirken farklı duyular kullanır. En verimli çalışma yöntemi herkesin kendine özgü olan çalışma yöntemidir. Kişi kendisini tanıyarak en iyi öğrenebildiği yöntemleri keşfederek, planladığı ve düzenli çalıştığı bir süreç doğrultusunda başarıya ulaşılabilir. Verimli ders çalışmanın olmazsa olmazları nelerdir?

İlk olarak okulda geçirilen süre iyi değerlendirilmeli ve ders derste dinlenmeli. Etkin dinlenen ve not tutulan bir ders ve evde yapılan tekrar ile başarı yolunu hızla adımlamak mümkündür.

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI NELERDİR?

1- AMAÇLARINIZI BELİRLEYİNİZ: Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bunları iyi belirleyerek çalışmaya başlayan kişiler, bu yakın amaçlara ulaşa ulaşa sınıfını geçmek, okulunu bitirmek ve sınavı kazanmak biçiminde özetlenen uzaktaki amaçlarına da ulaşmaktadırlar.

2- PLANLI ÇALIŞINIZ: Birden çok iş ya da ders üzerinde aynı günde çalışmanız gerektiğinde hangisinden işe başlayacağınızı bilemediğiniz ya da çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz anlar oluyor mu? Bu soruya yanıtınız “evet” ise, sizin planlı çalışmayı bilmediğinizi kolayca söyleyebiliriz. İşte çalışmada plan; “nasıl”, “ne zaman” ve “nerede” çalışacağınıza karar vermek demektir. Günlük çalışma çizelgelerinde; okulda geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme, ev işlerine yardım ve uyku saatleri gösterilmiş olmalıdır. Çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hisseden öğrenci çalışma saatlerini yanlış seçmiş demektir. Beklemeden günlük çalışma çizelgesinde gerekli değişikliği yapmalıdır.

3- ZAMANI VERİMLİ KULLANINIZ: Öğrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapıları, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi bir başka öğrenci zor öğrenebilir. ETKİLİ ÇALIŞMAK İÇİN: Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da zaman ayrılmalıdır. Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır.

4- VERİMİ AZALTICI ETKENLERİ ORTADAN KALDIRINIZ: Çalışmaya başlamadan önce, yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, sızı, elem duygusu, korku, öfke, aşırı kaygı, fazla heyecan, endişe, açlık, aşırı tokluk, aile dertleri, normalin altında ve üstündeki fiziki şartlar (çok sıcak, çok soğuk gibi) acelecilik, telaş, araç ve gereç noksanlığı gibi etkenlerin elden geldiğince giderilmesi gerekir.

5- UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI SEÇİNİZ: Çalışma yerinin seçimi çok önemlidir. Çalışma yeri derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı, elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalıdır. Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak çalışmak, dikkatin toplanmasını güçleştirecek, öğrencinin çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.

6- DİKKATİNİZİ UYANIK TUTUNUZ: İnsanda dikkat her an vardır, önemli olan bunun çalışılan konu üzerinde toplanabilmesidir. Sevilen ve ilgi duyulan bir konu, dikkatin uyanık tutulmasına yardım eder. Daima belirli yerler-de çalışmak, gürültünün bulunmadığı ortamlarda çalışmak, sandalyede oturarak çalışmak, masada gerekli araçlar dışında başka şeyler bulundurmamak, çalışma yerini 18-20 derece sıcaklıkta tutmak, işleri sıraya koymak, işleri bitirmede kendinizle yarış kararı almak, her seferinde bir çeşit işle çalışmak dikkatin dağılmasını önleyici yöntemlerdir.

7- DERSE HAZIRLIKLI GELİNİZ: Başarılı olmanın yollarından biri de derslerin işlenmesine etkin olarak katılmaktır. Derslerde sürekli edilgin durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur. Öğrenciler okula gelmeden önce, o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler. Bu sayede hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar, hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar. Gerek işlenecek konulara hazırlanırken, gerekse işlenen konular gözden geçirilirken, anlamakta zorluk çekilen yerler belirlenmeli, bu konularla ilgili sorular hazırlanıp, derste öğretme-ne sorulmalıdır. Öğretmenlerin derse hazırlıklı gelen, soru soran, derse kalkan öğrencileri daha çok sevdikleri de unutulmamalıdır.

8- NOT TUTUNUZ: Yazılı hale getirilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. Buna bağlı olarak öğrenci derste dinlediği konuyu çok fazla ayrıntılandırmadan not tutmalıdır. Mümkünse her ders farklı bir deftere not alınmalı, not alırken yazı düzenine dikkat edilmeli ve olabildiğince renkli kalemler kullanılmalıdır.(Not ne kadar güzel görünürse öğrencinin çalışma isteği artar.)

9- ARAÇ – GEREÇ VE KAYNAKLARDAN YARARLANINIZ: Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar başvurursa, öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir. Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik, harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.
 

educate


10- VERİMLİ OKUYUNUZ: Okuma, öğrenmenin en temel yoludur. Öğrenmede hızlı okuma önemli ve gereklidir. Hızlı okumayla hem okunanlar daha iyi anlaşılır, hem de zamandan kazanılır. Okuma hızı lise öğrencileri için yaklaşık 200 – 250 sözcüktür. Bu hız okunulan yazının niteliğine ve okumanın amacına göre ayarlanmalıdır. Vakit geçirmek amacıyla bir hikâye veya roman okurken okuma hızı oldukça yüksek olabilir. Ama okuma yorum yapma, eleştirme özet çıkarmak için yapılıyorsa okuma hızı yavaş olmalıdır. Hızlı okumanın en önemli yolu sesiz okumadır. Sessiz okuma hızı arttırdığı gibi anlamayı da kolaylaştırır.

11-ARALIKLI TEKRARLAR YAPARAK UNUTMAYI ÖNLEYİNİZ: Öğrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri öğrenilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir. Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler, hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır. Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.

Eğer Bir Görsel isen…
• Çalıştığın konuyla ilgili metinleri oku.
• Okuduklarını zihninde canlandır.
• Kavram haritası, kodlamalar, resimler, fotoğraflar, haritalar gibi görsel unsurlardan yararlan.
• Varsa konuya ilişkin video izle.
• Konuya ilişkin flash kartlardan yararlan.
• Önemli bulduğun kısımları renkli kalemlerle belirle.

Eğer Bir İşitsel isen…
• Derste öğretmeninin anlattıklarını çok iyi dinle.
• Bir arakdaşın ile çalış; öğrendiklerinizi birbirinize anlatın.
• Yalnız çalışırken öğrendiklerini kendi kelimelerin ile ifade et.
• Sesli okuma yap.
• Konuyla ilikili tekerleme ya da şarkı oluştur.
• Konuya ilişkin CD ve ses kayıtlarını dinle.

Eğer Bir Dokunsal/Kinestetik isen…
• Öğrendiklerini kendi kelimelerin ile yaz; kendine notlar çıkar.
• Öğrendiğin konuya ilişkin flash kartlar hazırla.
• Öğrendiğin konuya ilişkin minik canlandırmalar yap.
• Okuma sırasında çalışma ortamında minik yürüyüşler yap.
• Öğrenme sürecinde aktif olarak katılabileceğin etkinlikleri kaçırma.

motivasyon

HAYALLERİM VE BEN

Master 6 programı kapsamında “Kişisel Gelişim Seminerleri” derslerimize heyecanla başladık.10. sınıflarımızda Ekim ayı konumuz “Hayallerim ve Ben”.

İnsan hayalleri olmadan mutlu olamaz, başarıya ulaşamaz. Duygularımızı, düşüncelerimizi, ilgilerimizi, yeteneklerimizi ve hayallerimizi ne kadar iyi tanıyabilirsek hayatımızı ona göre kurma, mesleğimizi ona göre seçme, şansımız olur. Keyif aldığımız işlerde çalışmak veya keyif aldığımız şeylerle uğraşmak bizleri genellikle mutlu yapar.

Kurulan hayalleri gerçekleştirmek için gerekli olan ise motivasyondur. Motivasyon bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir.

Motivasyon Nedenleri
• Yeni şeyler öğrenme isteği,
• Hayatını değiştirme isteği,
• Hırstan doğan motivasyon,
• Kendi hayaline ulaşma isteği,
• Ailesinin hayalini gerçekleştirme isteği,
• Zaman zaman aşktan ve sevgiden doğan motivasyon,
• Kilo verme isteği,
• Çok para kazanma isteği,
• Çok zorlu yaşamdan kurtulma isteği,
• Ünlü biri veya meslek mensubu olma isteği vb…

Motivasyonumuzu hangi faktörler bozar?
• Çalışmak için istek olmaması
• Kaygı ve Endişeye kapılmak
• Kendine Güvenmemek
• Başaracağına İnanmamak
• Umutsuzluğa kapılmak
• Olumsuz bakış açısına sahip olmak
• Ailenin Beklentileri
• Çevrenin Etkisi
• (Arkadaşlar, Akrabalar, Aile Dostları)

Başarıya Ulaşmak İçin
“Neden?” sorusunun cevabını bilirsek
“Nasıl?” sorusunun cevabına daha kolay ulaşırız.

Çalışmadan ve emek sarf etmeden başarıya ulaşılabilir mi? Evet. Bazen ulaşılabilir. Fakat sürdürülebilir olmadığı kesindir. Başarı birçok kez denemek ve yenilmekten geçer. Her yenilişin ardından tekrar ayağa kalkabilmektir önemli olan.

Hayalini Kur, Geleceğini Sen Belirle !

 

Görseller
 • 2257
 • 2256
 • 2255
 • 2254
 • 2253
 • 2252
 • 2251
 • 2250
 • 2249
 • 2248
 • 2247
 • 2246
 • 2245
 • 2244
 • 2243
 • 2242
 • 1378
Öneriler En çok görüntülenenler
Video Blog